Mentaltræning

Mentaltræning til virksomheder, skoler og sportsklubber

Gennem regelmæssig mentaltræning
kan du bl.a. opnå:

  • Øget fokus og målrettethed
  • Mindre kropsspænding
  • Mindre stress, angst & depression
  • Forbedret søvn
  • Mere ro, nærvær & glæde
  • Højere pytgrænse
Mentaltræning foregår ved at lytte
til en 15 min. lydfil med en særlig
baggrundsmusik, hvorved man
bringes i en alternativ bevidsthedstilstand og det kritiske filter slukkes.
En nem og afslappende træningsform,
der aktiverer din ressourcefulde
underbevidsthed og hjælper dig med
at nå dine mål.

”Naturen og bålet er medicin til din hjerne”