naturforløb

Naturforløb for kommuner & foreninger

Et naturforløb til udsatte borgere i kommuner og FOreninger, som har til formål at støtte borgerne i deres
tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Indhold:

  • Naturoplevelser
  • Bål og fordybelse
  • Fællesskab
  • Mentaltræning
  • Primitivt friluftsliv

Udbytte:

– Øget motivation og handlekraft
– Redskaber til at arbejde med sig selv
– Aktivitet og øget mental robusthed
– Inspiration til dyrkelse af friluftsliv
– Mere energi, glæde og overskud
– Ro, nærvær og klarhed
– Øgede sociale færdigheder
– Netværk med ligesindede

“Naturen har en dokumenteret positiv effekt
på vores mentale helbred og dermed
også på vores livskvalitet og selvopfattels